Εάν οι υπότιτλοι στη γλώσσα σας δεν φορτώνουν αυτόματα, παρακαλώ πατήστε το κουμπί “Υπότιτλοι” στο βίντεο και επιλέξτε τους.

Μέρος 1ο:

Εισαγωγή στο Éiriú Eolas: 0:01

 • Στρες: 3:31
 • Διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου: 10:14
 • Διαφραγματική αναπνοή: 17:21
 • Βιοενεργητική αναπνοή: 22:18
 • Αναπνοή του Αυλού: 26:31

Μέρος 2ο:

Η τεχνική: 41:52

 • Ζέσταμα: 46:08
 • Τριφασικές αναπνοέ: 55:31
 • Βιοενεργητική αναπνοή: 1:07:10
 • Διαλογισμός: 1:09:18

Μέρος 3ο (Ακουστικό):

Το πρόγραμμα : 1:10:45

 • Τριφασικές αναπνοές : 1:12:23
 • Η αναπνοή του πολεμιστή : 1:27:05
 • Βιοενεργετικές αναπνοές: 1:30:41
 • Διαλογισμός: 1:49:12