Nepalska djevojčica može namirisati boje

E-mailovi poslani Sott.net-u postaju vlasništvom Quantum Future Group, Inc i mogu se objavljivati bez najave.