Lekar iz New Yorka: Respiratori nanose više štete nego koristi?

Cameron Kyle-Sidell

Trenutni tretman zaraženih COVID-19 virusom koji su u kritičnom stanju gotovo svuda u svetu je kao da se radi o upali pluća i koriste se respiratori.
O problemu pogrešnog tretmana su govorili i:

dr Velo Markovski
dr Klaus Kohnlein
prof Džon Joanidis sa Stanforda

Dr Kameron Kajl Sidel, doktor urgentne medicine iz Njujorka koji brine o teško obolelim pacijentima od korona virusa na intenzivnoj nezi, poziva na preispitivanje definicije bolesti koju izaziva Kovid-19, kao i načina njenog lečenja, jer je u praksi, kroz direktan kontakt s pacijentima uočio da lečenje kao da se radi o upali pluća i respiratori izgleda nanose više štete nego koristi. Dr Sidel napominje da se trenutno tretman nad pacijentima koji su pozitivni na Kovid-19, a čije se stanje pogorša, svodi na tretman sindroma akutnog respiratornog distresa (SARD) uzrokovanog virusnom upalom pluća, dok u praksi medicinari, u stvari, viđaju da pacijenti primarno pate od nedostatka kiseonika, što umnogome podseća na visinsku bolest, a da do SARD-a praktično dolazi usled neprimerene terapije.

[embedded content]