Nhằm đảm bảo rằng bạn nhận được bản Éiriú Eolas của bạn một cách nhanh chóng, chúng tôi đã thiết lập hai trung tâm phân phối chính, và nhiều trung tâm nữa sắp được mở!

Trung tâm phân phối của chúng tôi ở tại:

  • Massachusetts, Hoa Kỳ
  • Pháp

Tất cả các đơn đặt hàng Bắc Mỹ được gửi từ Hoa Kỳ. Tất cả các đơn đặt hàng khác được gửi từ Pháp.

Các đơn đặt hàng được gửi trong vòng 48 giờ, và phần lớn sẽ đến chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, thời tiết xấu, bưu điện đình công, ngày lễ và một loạt những vấn đề khác có thể làm tăng thời gian giao hàng lên đáng kể. Vì vậy, xin hãy dành 14 ngày cho thời gian giao hàng.

Trong thời gian đó, bạn có thể thoải mái xem bản Éiriú Eolas trên mạng bao nhiêu lần tùy thích!

Chúng tôi đang cố gắng mở rộng mạng lưới phân phối Éiriú Eolas. Xem lại trang này trong tương lai để biết thêm thông tin!