Nếu phụ đề trong ngôn ngữ của bạn không nạp tự động, xin vui lòng nhấn vào nút “Phụ đề” trong đoạn video và chọn chúng bằng tay.

Phần 1:

Giới thiệu Éiriú Eolas: 0:01

 

  • Stress: 3:31
  • Kích hoạt dây thần kinh phế vị: 10:14
  • Thở bụng: 17:21
  • Thở năng lượng sinh học: 22:18
  • Thở ống: 26:31

 

Phần 2:

Kỹ thuật: 41:52

 

 

Phần 3 (Tiếng):

Chương trình : 1:10:45